Oprava původní provizorní střechy – 1. díl

(2. díl zde)

Vzhledem k tomu, že se podařilo zahájit opravu původního provizorního zastřešení, vytvořili jsme toto místo pro ukládání aktuálních fotografií pořízených při realizaci.

Vytvořili jsme schéma aktuálního stavu zastřešení a postupu oprav. První část aktuálně probíhá z rozpočtu obce. Druhá část bude následovat. Ze schématu je patrné, že pro střední část v tuto chvíli nebude vykonáno nic. Pokud nové zastupitelstvo obce naváže na vypracovanou studii objektu (odkaz zde), dojde k postupnému rozebrání trosek zdí střední části a záchrany přízemního sálu. Tento sál je ve studii nazván SALA TERRENA. Na opravě zastřešení se podílí několik místních firem a dobrovolníci. 

Toto schéma ukazuje aktuální stav zastřešení objektu
30. metrový jeřáb je pro tyto práce nutností kvůli většímu dosahu z jednoho postavení.
Na snímku je vidět odstraňování trosek z nejvíce ohrožené schodišťové věže u kaple. Zhroucení věže by s největší pravděpodobností poškodilo i kapli. Pro věž je důležité aby se zabránilo zatékání vody do kleneb. Voda po zamrznutí působí jako klíny, které se derou mezi cihly a narušují statiku zdiva.
Odstraňování trosek střechy by se dalo přirovnat k odřezávání „mrtvého masa“ po zranění. Na snímku je patrné, že nepoškozené části střechy mají zdravou strukturu dřeva.
Pro představu jak trosky vypadají před odstraněním a po odstranění, přikládáme dva po sobě jdoucí snímky.
Zde již vidíte obnažené zdivo, čekající na nové vazníky.
Na tomto snímku je zachycena věž u kaple připravena na nové vazníky. Červené čáry znázorňují kladení nových vazníků.
Druhá polovina věže u kaple směrem do parku.
Pan Šula, který prováděl rizikové odstranění trosek původních vazníků a okapů nám potvrdil náš záměr, vytvoření vyhlídky na věži u kaple, jako správný. Vyhlídka je tam prý dokonalá. Tak snad to jednou budeme moci také zhlédnout.
Řezivo pro vazníky na 1. část dle schématu je na místě. Bude následovat sbíjení vazníků a přesunutí na místo určené jeřábníkem. Pak bude následovat vyzdvižení hotových vazníků na střechu věže. Budou tam vyzdviženy i latě a plechová krytina.

Další snímky z pokračování prací budou umístěny rovněž zde.

Těší  nás,  že  při  volbě  naší  společné  budoucnosti  využíváte  Váš  rozum  a srdce.

 

ZÁMECKÝ  TÝM

Total Page Visits: 1468 - Today Page Visits: 1