Nejčastější dotazy

Ilustrační foto z přípravy otázek do ankety v jedné české obci.

Velmi   upřímný  a častý dotaz, za který děkujeme všem, kteří nám ho položili, zní asi takto. Jste přeci jen ZÁMECKÝ TÝM, nebudete v případě úspěchu věnovat příliš mnoho prostředků do obnovy našeho zámku?

 

Jsme opravdu rádi, že sledujete dění v obci a souvislosti, které ovlivňují kvalitu života v ní. To, že jsme se začali zajímat o budoucnost objektu našeho zámku a to, že jsme chtěli zjistit, co si o této záležitosti myslí i ostatní, způsobilo rozvinutí našich zájmů. Byli jme totiž našimi spoluobčany často vyzýváni, abychom se obdobným způsobem zajímali i o další záležitosti v obci.  Zkrátka ZÁMECKÝ TÝM už není zdaleka jen o smysluplném a rentabilním využití našeho zámku, ale i o dalších oblastech našeho společného žití. Jedná se o záležitosti, které uvádíme v našem programu a můžeme Vás ubezpečit, že naše činnost, bez ohledu na výsledky voleb, bude směřovat k tomu, aby se nám tu všem dobře žilo a aby každý, kdo má zájem, byl přizván k diskusi o naší společné budoucnosti.

Sestavili jste sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb, myslíte si, že je tahle nezávislost vhodná v obecním uspořádání?

 

Těší nás fakt, že jsme v těchto volbách do obecního zastupitelstva jediné čistě nezávislé uskupení tvořené z občanů nezávislých na velké parlamentní politice. Myšleno tak, že nejsme součástí žádné parlamentní strany, také žádnou stranu nepodporujeme, a ani za námi žádná taková strana není schována. Stále častěji bývají obce i malá města vedeny pouze těmito sdruženími, složených z občanů, kteří se zajímají o směřování obce, coby svého prostředí k žití. Tato forma přináší větší mandát od obyvatel a ten vede k větší šanci prosazovat konkrétní požadavky spojené se svým bydlištěm. Taková sdružení už mnoho let fungují i v okolí naší obce. Například Obec Újezd, Babice, Bělkovice-Lašťany, Bílá Lhota, Bohuňovice, Doloplazy, Hnojice, Huzová, Litovel, Medlov, Náklo, Paseka, Pňovice, Troubelice, Velká Bystřice, Želechovice, Žerotín.

Pokud si myslíte, že i naše obec je hodna tohoto způsobu vedení obce, podpořte nás svým hlasem při volbě a křížkem označte naše sdružení nezávislých kandidátů ZÁMECKÝ TÝM v letošních komunálních volbách.

Založili jste transparentní účet a sbírku. Mělo to smysl?

 

Ano. Na účet již bylo poukázáno cca 180 tisíc korun od stovek dárců a rovněž jsou prostředky získávány prodejem nasbíraných Al plechovek. Díky tomu byly uhrazeny konkrétní položky, které lze na transparentním účtu sledovat. Například poslední velké platby z našeho účtu odešly za jeřábnické práce a rizikové odstranění zbytků poškozené střechy. Následovat bude oprava původního provizorního zastřešení, které se bude hradit již z obecního rozpočtu. Cena se má pohybovat kolem 600 tisíc korun a umožní zastavení chátrání zatékající vodou. Tímto se zpomalí  další chátrání zámku. Transparentní bankovní účet : 20001-5742755309/0800

Dobrý den, posílám dotaz za mou babičku, která mě o to požádala kvůli tomu, že patří mezi drtivou většinu občanů, kteří nemají k dispozici FB, ale dění v obci bedlivě sledují. Je totiž rozladěna nad FB komentářem jednoho představitele skupinky aktivistů ve Vaší obci. Komentář jsem jí ukázala v mém tabletu, když jsem u ní byla na návštěvě v Loučce. Přílohou posílám fotokopii jen malé části článku.

Dobrý den, jsem důchodkyně z Dlouhé Loučky. Četla jsem si Váš oběžník a řadím se mezi Vaše sympatizanty, a proto prosím o zveřejnění mého postřehu. Předem děkuji. Půjdu rovnou k věci. Jsem rozhořčena nad článkem sepsaným člověkem, který evidentně a bez obalu nerespektuje základní principy demokracie. Přímo jsem se zhrozila jak je možné, takto bez kouska studu veřejně dehonestovat občany a zároveň mě opravdu velmi děsí, že to schvaluje tolik lidí. Už jsem to zažila v 50. letech, kdy malé skupiny mladých „bolševiků“ šířili svou pravdu a dopředu odsuzovali názor většiny s odůvodněním, že oni neumí žít a rozhodovat se „správně“. Jejich článek je v podstatě kádrování, které jsme museli i s našimi dětmi a se všemi souvislostmi snášet až do roku 89. Jsem velmi ráda, že dnes můžu toto říct a nebudu za to nijak postižena. Přesto prosím nezveřejňujte mé jméno. Vím z vlastní zkušenosti jak tito lidé dokáží být nenávistní, když nesdílíte tu jejich jedinou pravdu. Zajímá mě, zda to také vidíte a jaký k těmto lidem má ZÁMECKÝ TÝM postoj.

Uf, tak to je síla. V naší rubrice chceme zveřejňovat jen časté dotazy, ale tento ojedinělý dotaz nás natolik šokoval, že jsme se rozhodli jej zveřejnit a vyjádřit se postupně k celé záležitosti.

Předně musíme zdůraznit, že ZÁMECKÝ TÝM ve svých stanovách deklaruje politickou nestrannost a naše vyjádření se pokusíme opírat jen o doložitelná fakta. Začali jsme tím, že jsme si onu stránku našli. Fakt nemáme čas vyjadřovat se ke všem obludnostem na internetu, ale postřeh paní tazatelky má něco do sebe. Posuďte sami.

Ověřili jsme si tedy, zda tento článek od uvedeného autora, určený osobám, které sdílí jeho názor existuje a není to nějaká „kachna“ . Tento status opravdu existuje, a pokud se nejedná o fiktivní FB účet, jedná se o našeho občana, který byl přítomen na veřejném projednávání o budoucnosti zámku v Dlouhé Loučce. Toto veřejné sezení bylo pořádáno obcí D.L. a nebylo v takové koordinaci se ZÁMECKÝM TÝMEM jakou bychom si představovali, ale respektujeme tu skutečnost, že jsme skupina občanů, která nedisponuje právem rozhodovat za jiné. Z toho vyplývá, že na tomto prvním veřejném projednávání  se neprezentovala žádná tiskově či obrazově viditelná vize ZÁMECKÉHO TÝMU. Tato skutečnost byla manipulována a k dalším se ještě dostaneme. Důkazem, že vize nebyla prezentována je fakt, že až právě na tomto prvním veřejném projednávání vzešel souhlas našeho starosty s připravením vize zámeckého týmu rovněž do obrazové a textové prezentace. Tímto děkujeme našemu starostovi za tuto vstřícnost. Tato prezentace bude následně představena všem občanům k nahlédnutí a zvážení námi zjištěných skutečností. Naše zjištění doplní možnosti volby našich spoluobčanů při demokratickém rozhodnutí o směřování osudu zámku.

Přímo na místě veřejného setkání bylo přečteno prohlášení ZÁMECKÉHO TÝMU  k této záležitosti. ZÁMECKÝ TÝM uvedl požadavek na anketu a deklaroval, že vůli občanů bude respektovat bez výhrad a tomu se pak podřídí další činnost. Prohlášení obsahovalo také náš již od začátku vzniku zveřejněný postoj, že ZT bude podporovat jen variantu, která nebude ohrožovat obecní rozpočet. Není tedy důvod k mrazení v zádech a naznačování, že ZÁMECKÝ TÝM prosazuje hospodářsky ohrožující řešení budoucnosti našeho zámku. I v tomto případě soudíme, že se jedná o pokus o manipulaci a šíření dezinformace. Prohlášení sestavené zámeckým týmem a přečtené předsedou spolku Dr. Nasswettrem je k nahlédnutí na stránkách ZT nebo na tomto odkazu. V článku je obsaženo velmi manipulativní strašení občanů z ohrožení financování obce a spolků v obci ZÁMECKÝM TÝMEM. Toto jsou přímo zneklidňující a slušně řečeno nepravdivá prohlášení, která vnímáme jako záměrně křivá obvinění.  Jak už jsme uvedli výše, autor tohoto kontroverzního článku byl přítomen dotčeného veřejného setkání a je jen na Vás, jak posoudíte to, že tuto zásadní informaci zatajil a dovolil si také manipulovat s tím, že k projektu ZÁMECKÉHO TÝMU se nikdo nevyjádřil. Jak by také mohl, když tam žádný projekt nebyl prezentován. Je s podivem, že kontroverzní článek podpořili svými jmény i ti, kteří se účastnili veřejného setkání. Podpořili tohoto autora vědomi si nepravdivého a manipulativního informování o proběhlém setkání. Není tedy důvod k pohoršování se nad příměrem paní tazatelky, když autor článku na FB, podporován desítky souhlasných reakcí naprosto bez skrupulí označuje spoluobčany za nemyslící bytosti, které ani neví, co si mají myslet a samolibě pochybuje o jejich vztahu k rodné obci. Zpochybněním referenda evidentně nepřipouští projev vůle spoluobčanů a pro jistotu ještě preventivně zveřejní jejich přímé úhlavní nepřítele viz.: „pan doktor nebo pan starosta“. Mají snad nevhodný  a nepohodlný názor na věc? To už je snad příliš! To už není ani naznačování, ale přímý útok na konkrétní osoby a zastrašování před případnou podporou těchto osob v naší obci. Dále je v článku zmíněno hlasování zastupitelstva o souhlasu se znovuzařazení našeho zámku do seznamu památek. Uvedený poměr je rovněž zavádějící. Proti návrhu se vyslovili jen 4 zastupitelé, pro bylo 5 zastupitelů a 5 se zdrželo hlasování.

Ještě pár postřehů z proběhlého prvního veřejného setkání k osudu zámku. Pan autor zřejmě zaspal zajímavé projevy některých přítomných, a proto tu některé uvedeme. Například jedna paní se o spoluobčanech a pravděpodobně i o sobě veřejně vyjádřila, že nejsou a asi ani ona není hodna účastnit se nějaké ankety či rozhodování občanů v obecních záležitostech. Odůvodnila to tím, že lidé zkrátka nesmějí a ani neumí svým intelektem zpracovat potřebné informace. Máme k tomu volbami určené vedení obce a ti mají  prý rozhodovat o všem bez ní. Na závěr i přes to, že o osudu zámku mají  rozhodnout zvolení zástupci  prohlásila, že chce bourat (a basta). Tak k tomu se dá říct jen to, že každý  má naštěstí  právo  volby, a je to jen a jen na rozhodnutí každého z nás.

Další občan vyslovil názor, že obec zámek koupila a měla by se tedy k tomuto majetku chovat jako řádný hospodář a pokusit se o její využití a ne ho jen tak zbourat. Za tento názor byl občan odměněn potleskem v sále.

Zajímavý byl i  nepřehlédnutelný výkon pana architekta představujícího čtyři varianty svých nebo zadaných (v tom neměl jasno) vizí. Také paní, která nám byla představena jako odbornice na dotace. Jejich „boj“ za jakoukoli variantu obsahující nějakou dotaci na buď sociální byty nebo demolice budov byl úsměvný, a asi by se dalo úspěšně tipovat, že si toho všimla většina přítomných. Nemějme to zmíněným „bojovníkům“ za zlé. Je to jejich práce, nebo chcete li  business, ve kterém se umí perfektně orientovat. My, co to nedokážeme, a hlavně pro naše potřeby neexistují vhodné dotace, jsme byli těmito zkušenými bojovníky označeni za naivní :-), ale přesto nám v záchraně zámku prý fandí. Tak tedy dodatečně děkujeme za podporu.

Veřejného setkání se účastnila i paní Ing. architektka Hamšíková. Ta nám předvedla na rychlo připravenou prezentaci, kterak zámek spravovati cestou nejrozumnější a nejlevnější. Byla to jediná osoba v sále se vzděláním Architekt, která má vztah k historii a dílu našich předků. Za to si ji velmi vážíme, a bude nám ctí, když nám pomůže připravit  pro naše spoluobčany reálný průběh záchrany našeho zámku a úžasného příběhu, který se v jeho zdech odehrál.

Trochu jsme se rozepsali, ale snad uznáte, že na takový článek se nedá reagovat pár větami. Ještě musíme shrnout náš postoj pro paní tazatelku.

Náš postoj k celé záležitosti.

Předně nám dovolte vyjádřit potěšení, že se dáma jako Vy vyjadřuje k dění v naší obci a samozřejmě si vážíme i Vaší důvěry k ZÁMECKÉMU TÝMU. Náš tým, bude ve věci hledání budoucnosti zámku v Dlouhé Loučce vždy požadovat i vyjádření ve stovkách dotázaných a nespokojí se pouze s vyjádřením jediné úzké zájmové skupiny. Výsledek vůle občanů, pak budeme respektovat, i kdyby nám to mělo srdce zlomit. Článek, na který jste nás upozornila, nám Všem připomenul jak důležité je poskytovat kompletní informace a sledovat, zda nedochází k utajování důležitých souvislostí, a při tom nezapomenout na názor občanů, vlastníků.

Máme za to, že se nemusíte obávat „tolika“ lidí z podpory politovánihodné formy a obsahu zveřejněného článku na FB. Tato skupina má právo vyjadřovat se způsobem jim vlastním. V návaznosti na Vaši zkušenost z 50. let si myslíme, že se tak jako tehdy jednalo i v tomto článku o lidi v jádru dobré. Necítíme k nikomu z nich nenávist, a věříme, že se mnohé z jejich potřeb podaří prosadit standardním způsobem. Budou-li jejich potřeby a požadavky vzneseny v rámci demokracie, platných zákonů a ve slušné formě. 

Těší nás, že při volbě naší společné budoucnosti využíváte Váš rozum a srdce.

ZÁMECKÝ TÝM

Ještě něco o zmíněných dotacích. Všeobecně se vedou diskuse o jejich kladném či záporném vlivu na hospodářství. Mnohé dotace jsou díky dnešní době potřeba a nedá se bez nich prakticky nic vybudovat, ale je také známo, že ti, co dokáží dotace získat se oním získáváním úspěšně živí. Skutečnost, že existuje dotace na demolice budov může ohrozit i náš zámek. Je důležité sledovat souvislosti a doufat, že zkušenosti vedení naší obce dokáží rozeznat případné pokusy o zneužití a nebo ztráty soudnosti například v takzvaných „cenách běžných“, kdy ceny dotovaných projektů bývají mnohokráte přemrštěně vysoké.

V oběžníku jste psali o možnosti znovuzařazení zámku do seznamu památek. Jak dopadla žádost na zastupitelstvu o zahájení tohoto řízení?

Žádost o zahájení byla řádně podána a na zastupitelstvu se o ní hlasovalo takto: 4 hlasy proti, 5 hlasů pro a 5 se zdrželo hlasování. Tento výsledek vyvolává nejčastěji reakce v tom smyslu, že těch co se zdrželi hlasování je příliš. Nechceme spekulovat o příčinách výsledku, ale jistě tuto nerozhodnost ovlivňuje stále neujasněný postoj ke směřování budoucnosti zámku a možná také nepochopení úlohy památkové ochrany. Nicméně od znovu zařazení zámku do seznamu památek jsme neupustili a pokračujeme v přípravě potřebných dokumentů.

Říká se, že se chcete jen zviditelnit. Je to pravda?

Možná by to chtělo více specifikovat otázku, ale přesto se pokusíme odpovědět. Stanovy našeho spolku obsahují závazek o propagaci a popularizaci zámku v Dlouhé Loučce. Z toho pochopitelně vyplývá, že pro naplnění tohoto bodu bude spolek vyhledávat nejrůznější způsoby zviditelnění.

Mám pocit, že je ZÁMECKÝ TÝM vedením obce přehlížen. Lidé údajně pracují zdarma na obecním majetku a nikdo z toho nemá radost? Jak to je?

ZÁMECKÝ TÝM není takovým typickým spolkem, které se běžně v obcích angažují. ZT má svými stanovami popsán způsob činnosti a ten je oproti běžně existujícím spolkům zaměřen na přínos pro konkrétní obecní majetek a hledání možností, které dokáží tento majetek maximálně zhodnotit i pro budoucí generace. Jinými slovy, nejspíše všechny zájmové spolky jsou zaměřeny na konkrétní činnost, která členy spojuje a dokáží tímto vytvořit přínos pro skupinu s podobnými zájmy a nebo zájmy pro ostatní spoluobčany. Například pořádáním veřejných setkání jako plesů či sportovních utkání. Členy a sympatizanty ZT samozřejmě spojuje také společná činnost. Tato činnost je navíc spojena se zájmem o využití majetku obce, resp. majetku všech občanů. To je nezvyklé a může to působit poněkud zvláštně do té doby, než se seznámíte s cílem spolku. Když se seznámíte s podobnými modely spolků, které se starají o obecní nebo zkrátka o veřejný majetek, kterých je snad stovky po celé naší zemi, zjistíte, že majitelé a vedení těch konkrétních obcí podporuje činnost takových spolků. Podpora takových spolků má několik pozitivních prvků. Mimo faktické pomoci ve správě těchto veřejných majetků se upevňuje jednota občanů. Samozřejmě nás mrzí, že vedení naší obce má tendenci tyto prvky přehlížet, ale snad se to časem změní.

Všimla jsem si, že Vám moc nepomáhá obec s propagací u občanů. Proč? Mají některé možnosti komunikace jako zpravodaj a vlastní web.

To není úplně pravda. Obec nám už pomohla. Například nám uhradila založení spolku u advokátní kanceláře a také nám umožnila mít sídlo přímo na radnici. Odkaz na webových stránkách obce máme už přislíben přímo panem starostou. Velmi si vážíme každé pomoci a věříme, že se naše snažení ukáže jako nezištná pomoc obci a snad se i časem prohloubí vzájemná spolupráce a důvěra.

Prohlížela jsem si Váš transparentní účet pro sbírku a nenašla jsem žádnou částku od obce. Obec je přece vlastník zámku. Proč obec také něco nepřispěje?

Obec ze svého rozpočtu již uhradila některé výdaje. Jsou to například statický posudek. Dále probíhá restaurátorská záchrana fresek od francouzských vojáků. O další výdaje nebude nouze a proto se rozhodně od obce neočekává nějaký další příspěvek na transparentním účtu sbírky. Něco jiného by byla nějaká motivační částka jako vzkaz občanům nebo něco takového, ale to je čistě na vedení obce. Takový vzkaz občanům by znamenal podporu zachování budovy zámku s postupnou obnovou a využitím pro potřeby občanů. Prozatím máme důvod domnívat se, že obec naše směřování nesdílí a tak alespoň pomáhá v pro ni neutrálních záležitostech. Tuto skutečnost samozřejmě považujeme za smutnou. Jak už jsme ale uvedli, naše obec vydává prostředků poměrně dost. V odpovědi výše je popsána i další pomoc obce.

Omlouvám se za přímý dotaz. Neměli by jste se nejprve zeptat lidí, co vlastně chtějí oni a potom teprve zakládat nějaký spolek na záchranu?

Děkujeme za tento dotaz. Tento dotaz přímo ztělesňuje náš postoj souběžný s prvotní aktivitou při záchraně budovy zámku v Dlouhé Loučce. Náš spolek je samozřejmě založen kvůli záchraně zámku s postupnou obnovou a následnému rentabilnímu využití. Nicméně pro naši činnost vyžadujeme mandát většiny vlastníků* zámku. Mandát neboli podporu v naší činnosti požadují všichni členové a sympatizanti a v neposlední řadě i dárci. Takový mandát je pro nás velmi důležitou oporou, bez které není možno tak náročnou činnost provádět. Bez této podpory spoluobčanů, by naše činnost byla jen čirým plýtváním energie, času a také vlastních finančních prostředků. Takže ano, bez vyjádření většiny občanů (vlastníků), to není správné. Ke zjištění vůle občanů navrhujeme vytvoření ankety s několika známými alternativami využití s možností doplnění dalších nápadů. Tato anketa bude obsahovat jednoduchá vyhodnocovací kriteria a může být směřována k jednotlivým číslům popisným nebo přímo k jednotlivým občanům z důvodu potlačení anonymity. Výsledek ankety budeme respektovat jako vůli občanů a podle toho se bude odvíjet další činnost ZT.

*Za vlastníky považujeme všechny občany našich obcí Křivá, Dlouhá Loučka, Plinkout, Valšov.

Proč nenecháte o osudu zámku rozhodnout obec? Vyhráli volby a jsou za vše odpovědní.

Díky za dotaz. Máte pravdu. Odpovědnost je na zastupitelstvu naší obce. Musíme ale dodat, že zastupitelé se volí jednou za čtyři roky a konkrétně v naší obci kandidáti v drtivé většině nedisponovali žádným programem spojeným s jejich činností po zvolení, a tím pádem ani o osudu našeho zámku. Vedle této skutečnosti se samozřejmě mohou v jakékoliv obci udát i nepředpokládané události vyžadující poměrně složitá rozhodnutí, která nekorespondují s případným programem a právě na takové situace jsou vhodné ankety, referenda nebo veřejná projednání. Zámek v Dlouhé Loučce není rozhodně malá či banální rozhodovací záležitost (viz. historie zámku), a proto si zaslouží minimálně stovky vyjádření občanů. Anketu počítající s oslovením občanů přímo u jejich vchodových dveří pak považujeme za vhodnou kvůli zkušenostem při řešení složitých rozhodovacích procesů v jiných obcích.

Total Page Visits: 3055 - Today Page Visits: 1