Zpráva o činnosti ZT 2021

 

         Zpráva o činnosti ZÁMECKÉHO TÝMU v r. 2021.

Rok 2021 bude trvale zapsán v našich myslích jako další rok řady omezení v rámci boje s neviditelným nepřítelem, jímž se stal covid 19. Přes tato omezení členové  Zámeckého týmu pokračovali v úpravě okolí zámku a v řadě jednání, jejichž cílem mělo být vytvoření studie s možností dalšího využití  Horního zámku a nejbližšího okolí.

Zakládající členové ZT absolvovali řadu  dlouhých jednání s  projektanty, statiky a projektovými manažery. Při spolupráci s ing. arch. Hamšíkovou jsme získali cenný názor ing. Šmikmátora ,znalce v oboru stavebnictví a poruch staveb, který společně s ing. Hamšíkovou vytvořil reálnou studii zabezpečovacích prací a postup sanace budovy zámku. V další fázi jsme se seznámili s Mgr. Jehlíkovou, která v rámci diplomové práce zpracovala návrh strategického plánu obnovy a využití zámku v Horní Dlouhé Loučce. Společného jednání se zúčastnil  její přítel ing. Imrich, který pracuje pro projekční tým AMTB ing. arch. Alice Michálkové. Následovala společná sezení  s paní architektkou i šetření v terénu za přítomosti statiků  a stavebních inženýrů. Těžce jsme trávili rozhodnutí statiků, že určité části zámecké budovy jsou  dle současných předpisů nebezpečné a bude nutné je odbourat. (Ale v případě potřeb a finančních možností  obce  bude v budoucnu  možné odbourané části dle projektové dokumentace znovu vystavět.) Výsledkem společného snažení je  vznik studie s názvem Zámek Dlouhá Loučka, co dál ???.  Jedná se o komplexně pojatou studii, která by měla  vdechnout život zámeckému areálu při využití  parku, zahrady a nejbližšího okolí. Základem by mělo být statické  zajištění budovy zámku a následné využití potenciálu  pro rozvoj obce.

Dle této studie je Dlouhá Loučka se zámkem  historickým správním centrem regionu, bránou přírodního parku  Sovinecko, turistickým výchozím bodem do okolí, ideálním výchozím bodem pro cyklistiku v regiomu a těžištěm procházek po místních pamětihodnostech. Studie uvažuje o čerpání dotačních titulů v rámci BROWNFIELDU. Se studií měla být seznámena široká veřejnost,  čož se však vlivem epidemiologické situace nemohlo uskutečnit.

Vhledem k tomu, že stav zámecké budovy je při současných klimatických vlivech značně neuspokojivý, neboť došlo k propadnutí klenby schodišťové věže u kaple a k samovolnému zboření některých příček, bylo nutné koncem roku  hlasováním zastupitelů rozhodnout o dalším  osudu zámku. Ač někteří zastupitelé nejsou  ztotožněni s formou postupné záchrany zámku a  jiní zas s nutným obětováním nebezpečných  částí budovy, získala studie většinu hlasů, a tím byl vytvořen prostor k dalším jednáním a ryché přípravě projektu nutné sanace budovy zámku. Tento projekt bude předložen stavebnímu úřadu ke schválení a získání  stavebního povolení.

S projektem se veřejnost bude moci seznámit ve vestibulu OÚ, kde bude vystaven. O pravidelný výcvik v areálu zámku projevila zájem Záchranná brigáda kynologů  Olomouckého kraje, s jejímiž členy jsme navázali spolupráci. Během zimních  a jarních měsíců zaměstnanci obce připravili důstojné prostory pro instalaci  muzea historie Horního zámku a  Dlouhé Loučky v přízemí OÚ, kam členové ZT přestěhovali zrestaurované nástěnné malby francouzských zajatců z období druhé světové války. Po zkušenostech s předchozím transportem maleb byl členy ZT přepraven poslední zrestaurovaný kus z Drahonic u Strakonic do Dlouhé Loučky a umístěn do vznikajícího muzea.

Během letních i podzimních měsíců pracovali  členové ZT i zaměstnanci OÚ na úpravě okolí  i vnitřních porostů  pomníku  pod Křivou. Nutno poděkovat zaměstnancům  obce , kteří  udržovali zatravněnou plochu a Mgr. J. Brachtlovi, jenž se podílel  na odstranění oschlých  živých  plotů a rovněž zorganizoval kladení věnců u pomníku s vyčerpávající přednáškou. říchozí návštěvníci pomníku určitě zaznamenali  pohledovou změnu i skutečnost, že chybí vstupní brána. Není odcizena, ale je citlivě restaurována kovářským mistrem panem Holíčkem ze Sovince. Byli jsme ubezpečeni, že zrestaurovaná brána bude znovu osazena do konce března 2022.

Po celý rok  jsme i nadále odebírali od našich skvělých dodavatelů a ekologicky smýšlejících občanů  hliníkové obaly od nápojů, hliníkové folie, plechové konzervy, noviny, časopisy a reklamní materiálny a  po slisování je zobchodovali u našich odběratelů. Výsledky se promítly do stavu transparentního účtu ZT. Společně se zastupiteli a panem starostou jsme se dohodli, že  v obci umístíme 6 kontejnerů, které budou  určeny ke shromažďování výše uvedeného kovového odpadu. Tři kontejnery jsou již rozmístěny v Loučce samotné a to u Modré hvězdy, u OÚ a na  Rychtě. Další by měly být umístěny v Plinkoutě, na Křivé a ve Valšově. Po naplnění kontejnerů jsou kontejnery vyváženy členy ZT k dalšímu zpracování. Již dnes provádíme  odběr a další  zpracování  výše uvedených surovin  pro obce Paseku, částečně pro Újezd  a školní jídelny v Dl.Loučce, Šumvaldu, Libině a Klopině. Suroviny nám dodávají obyvatelé obcí  Karlov, Šumvald, Újezd, Troubelice, Postřelmov, ale také Uničov, Šternberk, Rýmařov a Olomouc. (Např. V Olomouci se ke spolupráci  hlásí několik  restaurací a stravovacích provozů.)  Do našeho programu se též zapojila Charita Šternberk a Uničov. Noviny, časopisy a reklamní materiály jsou dodávány našimi aktivními spoluobčany,  ale i občany okolních obcí. Velice si vážíme aktivního přístupu občanů Rýmařova, jmenovitě paní Šopíkové a Žmolíkové, které uspořádaly sbírku  a tyto suroviny shromažďují v Rýmařově. Ceníme si spolupráce s velkoobchodem TESCO Uničov. Všem dodavatelům těchto druhotných surovin děkujeme.

Díky Vám všem veřejná sbírka dosáhla částky 135.000 Kč. Sbírku jsme přihlásili do veřejné soutěže MÁME  VYBRÁNO organizovanou redakcí časopisu PROPAMÁTKY. Díky veřejnému hlasování  jsme zvítězili v  Olomouckém kraji a postoupili do celorepubli-kového finále, kde jsme ze 14  finalistů obsadili pěkné sedmé místo a získali částku 6.500 Kč, která byla připsána na transparentní účet ZT. Při slavnostním vyhodnocení v Praze jsme se setkali s řadou obdobných nadšenců a navázali  kontakty s organizátory akce i některými zástupci státu. Všem, kteří nám zaslali hlas v obou kolech soutěže,  ještě jednou děkujeme a podpory si velice vážíme.

 

Těší nás, že při volbě naší společné budoucnosti využíváte Váš rozum a srdce.

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z.s.

Total Page Visits: 935 - Today Page Visits: 1