Zpráva o činnosti ZÁMECKÉHO TÝMU 2020

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z. s., 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka

Zpráva o činnosti ZÁMECKÉHO TÝMU v roce 2020

 

Rok 2020 bude v našich myslích zapsán jako rok boje s neviditelným nepřítelem a přírodními živly.

Činnost ZÁMECKÉHO TÝMU byla ovlivněna mnohými omezeními a pak také obdobím, kdy členové pomáhali s odstraňováním následků záplav.

I přes tyto překážky se podařilo realizovat řadu inspirativních setkání a pokračovaly práce při zabezpečování budovy zámku a úpravy nádvoří.

      Dne 19.2.2020 se uskutečnilo první setkání s panem hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem. Dne 27.2.2020 nás pan hejtman s doprovodem poctil návštěvou na zámku v Dlouhé Loučce. Pan hejtman vyjádřil podporu projektu záchrany zámku. Další dění však pozastavila první vlna pandemie Covid 19.

     V období před svátky jara byla provedena členy “ZT“ prořezávka dřevin a náletů v bezprostředním okolí pomníku zvaného „Pravoslavný kříž“ nebo také „Ruský pomník“.

     Na podnět našeho kronikáře pana Mgr. Jaroslava Brachtla byl vedle pomníku vztyčen kámen s pamětní deskou, která upřesňuje počet vojáků z období napoleonských válek pochovaných v této lokalitě. (Pro zopakování je na tomto pietním místě uloženo celkem 1230 vojáků čtyř armád. Tito nedocenění „hrdinové“ prohráli svoji poslední bitvu v budově zámku v Horní Dlouhé Loučce, který v dané době sloužil jako polní špitál.)

     Dne 7.6.2020 postihla obec Dlouhou Loučku blesková povodeň, která napáchala značné škody na veřejném majetku a poškodila řadu obydlí. Samotná budova zámku zaplavena nebyla, ale při vydatných deštích se částečně propadla jedna klenba ve věžovém schodišti vedle kaple. Dále došlo ke zřícení jedné ze stěn, ze které byla dříve odstraněna nástěnná malba určená k restaurování. Tato stěna však nebyla nosná a ani jinak důležitá v konstrukci budovy.

     Dne 19.9. 2020 byl proveden členy „ZT“ transport zrestaurovaných nástěnných maleb z Drahonic u Strakonic zpět do Dlouhé Loučky. Následně byly tyto malby francouzských zajatců ze druhé světové války provizorně instalovány v čekárně ordinace v budově Obecního úřadu. Děkujeme obci za proplacení pohonných hmot a jsme potěšeni rozhodnutím zastupitelů o vybudování muzea historie Horního zámku a Dlouhé Loučky v přízemí Obecního úřadu. Díky panu starostovi jsou prostory téměř připraveny a věříme, že po uvolnění protiepidemiologických opatření je bude moci navštívit veřejnost.

     V průběhu celého roku probíhaly práce na úpravě okolí zámku a zámeckého nádvoří, což se dnes již nedá přehlédnout. Za aktivní činnost bychom rádi poděkovali panu Miroslavu Krestýnovi, který zde odvedl maximum práce. Nutno též poděkovat panu Vlastislavu Duškovi, jenž velice citlivě a profesionálně provedl terénní úpravy nádvoří zámku traktorbagrem. Obci děkujeme za uhrazení těchto aktivit.

     Zapomenout nemůžeme ani na odvedenou práci pana Břetislava Koláře a jeho spolupracovníků, kteří odborně provedli rizikové kácení v lokalitě nádvoří zámku v bezprostředním sousedství budovy zámku.

     Obec se postarala o prořezání historických lip na nádvoří zámku lezcem a pokácení náletové lípy, která kořeny prorůstala pod kapli a korunou bránila postavení lešení pro opravu střechy a okapového systému kaple.

Dne 1.10. 2020 došlo v areálu zámku k setkání tří odborníků, kteří provedli místní šetření současného stavu budovy zámku a stanovili priority nutných zajišťovacích prací. Přesněji to znamená zajištění bezpečnosti budovy zámku tak, aby nedošlo k možnému poškození zdraví a ohrožení života lidí, pohybujících se v okolí zámku.

     Uznávanými odborníky spolupracujícími se „ZT“ jsou Ing. Jiří Šmikmátor (znalec v oboru stavebnictví a poruch staveb), Ing. Arch. Olga Hamšíková a Ing. Jiří Vyhnálek, PhD. (statik).

      Po celý rok jsme i nadále odebírali od našich skvělých dodavatelů a ekologicky smýšlejících občanů hliníkové obaly od nápojů, hliníkové obaly a folie, konzervy, plechovky a další kovošrot.

     Za aktivní spolupráci musíme poděkovat obci Paseka, osadě Karlov, stravovacím provozům ZŠ Dlouhá Loučka, Libina, Šumvald, Charitě Šternberk a Uničov a všem, kteří nás těmito druhotnými surovinami zásobují.

     Současně děkujeme všem, kteří pro nás shromažďují měkký papír (noviny, časopisy, propagační materiály). V těchto aktivitách budeme pokračovat i nadále.

     Pro „ZT“ představují výše uvedené aktivity pravidelné menší finanční příjmy.

     Vzhledem k tomu, že za současné ekonomické situace zřejmě nebude mít obec dostatek financí na pokrytí všech nutných i plánovaných investic, budeme i nadále pokračovat ve veřejné sbírce.

     Vděčni budeme za jakékoliv sponzorské dary na transparentní účet „ZT“  č. 20001-5742755309/0800.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří již na transparentní účet přispěli.

Pohyby na účtu i nakládání s darovanými prostředky je možno sledovat na internetové stránce www.zamekdlouhaloucka.cz..

Věříme, že covidová pandemie do léta ustoupí a budeme moci veřejnost pozvat na akce konané na zámeckém nádvoří.

 

Těší nás, že při volbě naší společné budoucnosti využíváte Váš rozum a srdce.

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z.s.

Total Page Visits: 2081 - Today Page Visits: 1