Výsadba aleje

Ilustrační foto

Aleje tvoří již stovky let neodmyslitelné linie kolem cest a jsou nedílnou součástí české krajiny.  Skládají se z nejrůznějších druhů dřevin, chrání kolemjdoucí i projíždějící, a také jsou důležité při orientaci v krajině.

Spousta nádherných a velmi užitečných alejí však padla v minulých desetiletích za oběť neuváženým zásahům do krajiny. Proto je dobře, že se v současné době množí snahy o nápravu – výsadbu nových, nebo obnovu těch zapomenutých. Taková alej má mimo estetiky také mnohé pozitivní dopady pro životní prostředí. Zdálo by se, že tedy vysazování alejí nebude mít překážky a může se s tím ihned začít. Má to ale háček. Pro výsadbu je potřeba někoho, kdo celé problematice rozumí a hlavně má vůli výsadbu zrealizovat. Jedná se především o výběr vhodné lokality. Alej musí plnit i všechny očekávané funkce a nesmí svým vznikem způsobit nevhodnou překážku v prostoru. Kromě výběru lokality je potřeba zvážit další okolnosti jako například, výběr vhodných dřevin, vzdálenosti ke komunikacím a ostatní souvislosti, které ovlivňují výsadbu a růst. Z uvedeného plyne, že výsadba není tak úplně snadná a nenáročná záležitost. Navíc její potenciál bude plně prospěšný až v budoucnosti. Tyto skutečnosti tvoří jen malé obtíže, ale často bývají jediným důvodem k tomu, že se do výsadby nikomu nechce. My máme to štěstí, že zde žije člověk, který se začal o tvorbu a udržitelnost krajiny zajímat díky tomu, že dlouhá léta s krajinou pracuje, ač „pouze“ v příbuzném oboru jako je zemědělství. Je to pan Ing. Petr Axman, PhD.

Petr se vážně zajímá o vše co se týká krajiny. To, že ho zajímá i naše společné prostředí k žití, nás velmi těší. Jeho nápad s vysazováním alejí, ale také realizace možného konceptu ochrany naší obce před nepřízní změn klimatických podmínek, jsme diskutovali s mnohými sousedy. Mnozí víte, že tu máme místní tradici s pojmenováváním lesíků, remízků, kopců, dle jmen našich spoluobčanů, kteří s konkrétním místem měli nějaké dočinění. Vznikl tedy návrh pojmenovat alej po Petrovi. Tento návrh jsme dotazovali u sousedů a u starousedlíků. Tito oslovení, po obeznámení se s Petrovou činností, bez zaváhání tento návrh podpořili. Tak se stalo, že naše alej má jméno.

Jmenuje se tedy „Axmanova alej“. (L.P. 2022)

Alej se nachází zhruba uprostřed Dlouhé Loučky. V budoucnu bude v aleji umístěna lavička pro odpočinek. Udělejte si procházku a jistě oceníte i výhled z mírně vyvýšeného terénu.

Vyznačení aleje na mapě (červená úsečka 600metrů)
Délka aleje je úctyhodná linie bezmála 600 metrů dlouhá.
(snímek z dronu)

Výsadba probíhala ve dvou etapách, kdy první zahrnovala výsadbu 25 kusů stromů a cca za rok bylo vysazeno dalších 35 stromů. Na výsadbě má zásluhu zejména Petr Axman, který zajistil vše potřebné pro výsadbu. Financování nejdůležitějších položek zajistila obec Dlouhá Loučka ale spousta dalšího bylo provedeno zdarma. Výsadbu provedli členové a sympatizanti ZÁMECKÉHO TÝMU, hasiči z Dlouhé Loučky a další dobrovolníci. Nelze je všechny jmenovat, aby se na někoho nezapomnělo, ale dle fotek níže je jistě poznáte. Všichni, kteří se účastnili výsadby si zaslouží poděkování a respekt za to, že vykonali kus dobré práce pro všechny.

Těší  nás,  že  při  volbě  naší  společné  budoucnosti  využíváte  Váš  rozum  a srdce. 

ZÁMECKÝ  TÝM

Komentář: Michal Klein

Níže pár fotek z výsadby.

Výkop všech děr, kromě jedné jediné, byl zajištěn technikou 🙂
Hasiči mají v aleji svůj vlastní „hasičský strom“. Tuhle jedinou díru si museli vykopat bez techniky ale je vidět, že to zvládli s úsměvem.
Nejprve se vtloukají kůly do vyvrtaných děr. Kuba má na to vrtání nóbl mašinku.
Po zatlučení kůlů místními siláky se do děr vkládají stromy dle schéma rozmístění od Petra.
Petr Axman nás neustále kontroloval. Je dobře, když práci velí někdo, kdo o ní něco ví 🙂
(Petr Axman uprostřed v modré vestě)
Po usazení stromu následuje zahrnutí a zapravení povrchu.
Kůly se musí na horních koncích zavětrovat proti pohybu. K tomu bylo potřeba nařezat krátké laťky.
Byl vybudován i „základní tábor“ pro příjem tekutin a dobrot.
Výsadbu aleje dokumentoval i Zuli z dronu.
Zuliho dron umí fotit i selfíčka ale opět se potvrdilo, že půjčování těchto letounů je rizikové 🙂
Stromy se musí chránit pletivem proti okusu zvěře. V pozadí snímku Petr Jílek v akci.
Ještě další momentka.
Na závěr se musí zasazené stromy pořádně zalít vodou. Zalití zajišťoval Tomáš Ticháček.
První strom z výsadby první etapy. Konec aleje není díky převýšení terénu příliš viditelný.
Total Page Visits: 1139 - Today Page Visits: 2