PAMÁTNÍK OBĚTÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

Tip na výlet: PAMÁTNÍK OBĚTÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

Místo: Dlouhá Loučka – svah pod Křivou – mapa níže.

Google mapa zde

Během karantény, v období před svátky jara, členové ZT nezaháleli a v omezeném počtu  brigádníků (nejvýše ve dvou), vybavených povinnými ochrannými pomůckami, se věnovali úpravě okolí památníku pod Křivou.

Ještě před rozkvětem stromů a keřů využili krásných slunných dnů k prořezávce dřevin a odstranění náletů v bezprostředním okolí samotného památníku.

Od samého počátku existence ZT považujeme pomník zvaný „Pravoslavný kříž“ nebo také  „Ruský pomník“ za neoddělitelnou součást historie Horního zámku v Dlouhé Loučce. Vzhledem k této skutečnosti se v rozsahu svých aktivit nechceme zabývat pouze „záchranou“  vlastního zámku, ale také  pietního místa, kde je podle posledního zjištění našeho kronikáře pana Mgr. Jaroslava Brachtla uloženo celkem 1230 vojáků čtyř armád z období napoleonských válek.

Tito nedocenění „hrdinové“ prohráli svoji poslední bitvu v budově zámku v Horní Dlouhé Loučce, který v danou dobu sloužil jako polní špitál.

Uvědomujeme si, že se většinou jednalo o mladé chlapce, kteří museli  narukovat do armád několika mocností, aby hájili jejich rozdílné politické zájmy. Jsme přesvědčeni, že většina rekrutů  nenarukovala dobrovolně a možná ani nebyli přesvědčeni o pravdě, za kterou se měli bít. Každá krvavá vřava  pro ně musela být lidskost devastujícím prožitkem, který v jejich psychice zanechával hlubokou, nehojící se ránu. Určitě se modlili za každý den, kterého se dožili. Od svých domovů vzdáleni až tisíce kilometrů, se svými regimenty putovali  zeměmi Evropy.

A tak se řada z nich dostala až do vojenského špitálu v budově zámku v Horní Dlouhé Loučce, kde s válečnými poraněními bojovala o holý život. Zámek v tu dobu disponoval 600 lůžky, která byla prakticky stále obsazena. Z čehož plyne další zjištění, že zámek je historicky spjat s osudy tisíců raněných vojáků z období napoleonských válek. (Další ranění zde pobývali v odbobí první i druhé světové války.)

Jako otcové  a matky rodin jsme si vědomi, co asi mladí vojáci, mnohdy spíše „děti“ v boji o holý život tisíce kilometrů od domova prožívali. V osamění podléhali svým poraněním, aby nakonec byli bez přítomnosti svých nejbližších uloženi do hromadného hrobu pod obcí Křivá.

Za ZT bychom jim chtěli dopřát věčného klidu v důstojných podmínkách. Přáli bychom si, aby se toto pietní místo stalo vyhledánavou památkou a místem k zamyšlení nad nesmyslností válek a nad hodnotou lidkého života.

Rádi bychom, aby místo posledního odpočinku mohli navštívit i příbuzní či potomci pohřbených vojáků. (Seznam pohřbených vojáků je dohledatelný na www. ztracenilide.cz.)   

U pomníku obec zřídila pěkné přírodní posezení pro návštěvníky, ze kterého se před námi otevře nádherný výhled na obce Dlouhou Loučku, Šumvald, Uničov a nejbližší okolí.

Tímto si Vás dovolujeme  pozvat k návštěvě zajímavých míst i přírodních krás okolí obce  Dlouhé Loučky. 

Pamětní deska umístěná vedle pomníku.
Total Page Visits: 2585 - Today Page Visits: 1