Stanovisko ZT přečtené občanům při veřejném projednání o budoucnosti zámku 4.12.2019

Dobrý den, jmenuji se …..

Dovolte, abych tu přečetl stanovisko Zámeckého Týmu k tomuto tématu.

Posláním ZT je záchrana zámku v Dl. Loučce a hledání možností jeho dalšího využití pro občany obce i našeho regionu. Věříme, že naše úsilí přinese této památce šanci přežít. To, že nyní vlastníme rozlohou jeden z největších barokních zámků v Ol. kraji, přináší nejrůznější otázky i emoce. Emoce se nejvíce týkají financování budoucích projektů.

Je potřeba si uvědomit, že náš zámek svým významem přesahuje katastr naší obce a bylo by pro nás občany velkou ostudou nepokusit se o postupnou obnovu této barokní stavby.

Všem je nám jasné, že získat finance jednorázově na celkovou obnovu je úkol nejobtížnější a dle našeho mínění v současné době nereálný. Současně si uvědomujeme, že nesmíme ohrožovat obecní rozpočet, který je zatížen pro občany důležitými a nákladnými projekty.

Naskýtá se ale cesta, kterou se vydala většina vlastníků podobných staveb. Tou cestou je postupná záchrana a obnova v rámci dostupných financí. Zkušenost vlastníků obdobných staveb již ukázala, že toto je jediné možné řešení.

Pokud se tedy nechceme dát cestou barbarů a tuto „překážku“ odstranit.

Je třeba si uvědomit, že odstranění samotné stavby by bylo přinejmenším velmi hospodářsky nezodpovědné, protože prostředky vynaložené k odstranění by mohly významně pomoci k zakonzervování a započetí obnovného procesu.

Ve všech obcích, kde se obdobný problém daří řešit, významně pomohl postoj obyvatel a jejich kladný vztah ke společnému majetku jako odkazu budoucím generacím. O všechny souvislosti s děním kolem zámku se zajímáme, ale neumíme si představit další směřování našich aktivit bez zjištění většinového názoru a případné podpory obyvatel. Uvědomujeme si, že každý občan je prakticky spoluvlastníkem a nemůžeme ignorovat jeho vůli a názor. Z praktického hlediska považujeme za nutné oslovit občany nezávislou anketou. Vůli vzešlou z ankety řádově stovek dotázaných budeme bezvýhradně respektovat a přizpůsobíme jí naši další činnost.    Jsme přesvědčeni, že ankety by měly být součástí rozhodovacích procesů každé moderní obce. 

Velmi nás těší zvětšující se zájem spoluobčanů o naši činnost.

Naše aktivity můžete sledovat na internetových stránkách

www:zamekdlouhaloucka.cz

Jednou z našich činností je sestavení poradního týmu.

Dovolte, abych Vám tímto představil paní Ing. Arch. Olgu Hamšíkovou, která se zajímá o historické stavby.  (předání slova)

Total Page Visits: 858 - Today Page Visits: 2