Medailonky kandidátů 2022

Medailonky kandidátů pro komunální volby 2022 Dlouhá Loučka

 

Jaroslava Hubáčková  Jmenuji se Jaroslava Hubáčková a v současnosti pracuji ve firmě Frischbeton spol. s.r.o. jako vedoucí betonáren a obchodní zástupce. Moje práce je převážně o každodenní komunikaci s lidmi, získávání zakázek, ekonomice a vedení výrobních provozů, spolupráci se zákazníky a přizpůsobení se požadavkům a tempu trhu. V této profesi i společnosti působím již 20 let, což je známkou toho, že mi práce s lidmi a organizování a komunikativnost jsou blízké.  Jsem členkou SDH v naší obci a působím i v SRPDŠ Dlouhá LOUČKA řadu let. Ráda se podílím na organizaci kulturních akcí a akcí pro děti. Ačkoli nejsem přímo rodačka, cítím se v naší obci již více než 30 let doma, žijí zde mí synové a spousta přátel a skvělých lidí, díky nimž a společně s nimi, mám zájem a chuť se podílet na chodu obce, řešit potíže, dobře hospodařit, rozvíjet se, uvádět do života dobré nápady a pomáhat se starostmi života. „Demokraticky, zodpovědně, s citem a pokorou.“

 

Michal  Klein Jmenuji se Michal Klein, jsem jednatelem v naší rodinné firmě, která bez mála 30 let podniká ve výrobě, nejen nábytku, ale například i ve výrobě RC letadel vlastních konstrukcí. Naše produkty jsou žádané i za hranicemi naší země. Mám několik oblíbených činností, ale mezi ty nejsilnější patří obranná a sportovní střelba, jízda na motocyklu a také pilotování ultralehkých letadel. Jsem také spoluzakladatel spolku ZÁMECKÝ TÝM. Díky mé činnosti a zřejmě i s  postupujícím věkem jsem zjistil, že mi není jedno, co se v mé rodné obci děje a hlavně kam bude směřovat. Zjistil jsem také, že v naší obci žije spousta skvělých lidí, kteří jsou na tom dost podobně, ale jejich myšlenky a nápady nedostávají prostor k tomu, aby byly diskutovány. A to je to, co se daří zlepšovat právě při hledání budoucnosti lokality našeho zámku. Díky tomu, že jsme chtěli zjistit, co si o této záležitosti myslí i ostatní, byli jsme našimi spoluobčany často vyzýváni, abychom se obdobným způsobem zajímali i o další záležitosti v obci.  „Chci, aby vše důležité bylo diskutováno s těmi, co tu žijí. Tak jednoduché to je.“

 

MUDr. Milan Nasswettr  Jmenuji se Milan NASSWETTR – a od března 1994 pracuji jako soukromý internista v Dlouhé Loučce. S profesní kariérou jsem  začínal v r.1990 jako lékař OLÚ Paseka, 10 let jsem současně pracoval jako rehabilitační lékař Nemocnice Šternberk, řadu let jsem byl externím zaměstnancem ZS Olomouc. Dvacet let jsem působil jako člen lékařského poradního sboru  velké zahraniční multilevelové firmy a přednášel v Česku i na Slovensku. Současně jsem působil jako konzultant sítě velkoobchodů s potravinovými doplňky. Jsem spoluautorem  oboru  Komplexní vlasová diagnostika.  K Loučce a jejím občanům jsem přilnul natolik, že jsem se sám stal jejím občanem a 12 let zde s rodinou žiji. Ve své ordinaci řeším nejen zdravotní problémy obyvatel Loučky, ale i jejich problémy sociální a dobře znám jejich potřeby a názory. Abych mohl alespoň některé požadavky spoluobčanů prosadit , byl jsem přemluven ke vstupu do regionální politiky. Ve svém druhém volebním období jsem byl členem rady a předsedou sociální komise. Jsem také spoluzakladatelem spolku ZÁMECKÝ TÝM. Cílem spolku mělo být zajištění budovy zámku, ale  i posílení vztahů mezi občany, vytvoření nových vazeb občan-obec a posílení hrdosti a patriotismu.  (Každý z nás může být hrdý na to, jakou krásnou obec máme, kolik historických monumentů se v ní nachází a jak malebná příroda ji obklopuje.) „Rád bych i nadále dělal veškerá rozhodnutí s lidmi a pro lidi. Považuji za nutné zvýšit zájem občanů o dění v obci a při rozhodování intenzivněji naslouchat jejich potřebám.“

 

Ing. Petr Axman, PhD Jmenuji se Petr Axman. V Dlouhé Loučce bydlím 13 let. Od studia na střední zemědělské škole jsem neustále profesně spjat se zemědělstvím. Inženýrské studium, doktorát a tři roky vědecké práce jsem absolvoval na Mendlově zemědělské univerzitě v Brně. Další čtyři roky jsem strávil jako agronom v zemědělském podniku Šumvald. Poté jsem si vybral celosvětovou zemědělskou firmu Corteva, kde nyní působím 18 let. Zde zabezpečuji především registrace nových přípravků na ochranu rostlin a obchod a poradenství v rámci severní Moravy. Již během studií jsem strávil přes rok praxí na rakouských a německých farmách. To mi umožnilo studovat odlišný přístup k zemědělství a dále také tvorbu krajiny, trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a v neposlední řadě i přístup k regionálnímu rozvoji. Před odstěhováním se do Dlouhé Loučky jsem zastával funkci místostarosty v Šumvaldě. Jako současný zastupitel a předseda komise pro životní prostředí se nejvíce věnuji obecní zeleni, možnostem jejího rozšíření a využití pro zlepšení klimatu a zadržení vody v krajině, což považuji za jednu nejdůležitějších výzev pro samosprávní celky. Finanční odměny za práci v obecních funkcích odvádím pro Pionýrskou skupinu Dlouhá Loučka. Mezi mé koníčky patří celá řada sportů, turistika, zemědělství, stolaření, literatura, zahrada a sadařství.

„Naši obec čeká v budoucnu spousta úkolů, ale vše můžeme zvládnout s motivovaným týmem zkušených a odborně zdatných spoluobčanů, kteří nebudou upřednostňovat svůj osobní prospěch, ale vybudují krásné místo pro život současných i budoucích generací.“

 

Jakub Hruška  Jmenuji se Jakub Hruška, převzal jsem budování naší rodinné farmy, která mě naučila, že nic není zdarma a že sledování i jednoduchých záležitostí se vždy vyplatí. Jsem členem Mysliveckého spolku, kam mě přivedla rovněž rodinná tradice. Hodně mě baví tento spolek podporovat a rozvíjet. Věřím, že má snaha ve veřejných věcech má smysl a může být inspirativní i pro ostatní.  Jsem tu doma a záleží mi na tom, jak se tu bude žít nám i budoucím generacím. „Nikdy nevzdávej to, na co nedokážeš přestat myslet.“

 

Jitka Němcová, DiS Jmenuji se Jitka Němcová a není mi jedno co se v mé rodné obci děje. Jsem sociální pedagog, moje profesní zaměření a zkušenosti jsou především z oblasti sociální péče a práce se seniory. Ty považuji za významný zdroj vědění a tradic, hodné úcty a respektu. Další velkou oblast pracovních a osobních zájmů tvoří výchova a vzdělávání. Děti jsou mi každodenní inspirací. Ráda se podílím na činnostech místních spolků, skvělých lidí, při pořádání akcí pro děti. Jako rodič – občan cítím potřebu zachovávat a ctít místní tradice. Jsem také “ Loučák“ a vnímám otevřenost vůči novým příležitostem a názorovou pestrost jako aspekty, které budou Dlouhou Loučku a její obyvatele v nadcházející nelehké době utvářet. „Přichází čas diskuze.“

 

Jindřich Axmann Menojo se Jindřich Axmann, ož to žejo dost dlóho, abech muhl fondovaně mlovit o věcech, co ledi trápijó.  Tak například, belo be potřeba povzbodit zájme občanů o dědino. Měle be sme podporovat spolopráco občanů a take veslechnót všecke jejich požadavke. De o to, abe sme se shodle na společné bodócnosti. Lébí se mi, že se tade našle ledi, co majó podobny mešlenke jak já. Take se mi lébi, že se dneska najdó ledi, kteří za svó vekonanó práco pro dědino nepožadojó žádny honoráře. Proto sem take začal podporovat ZÁMECKÉ TÝM a bodo sledovat, ese se jim podaří oskotečnit te jejich nápade.  „Kdež se chce, tak hromada věci de.“

 

Marie Kršková Jmenuji se Marie Kršková, bydlím ve Valšově a po letech práce převážně úředního charakteru si užívám zaslouženého důchodu. Můj postoj k této komunální aktivitě je hlavně z pohledu občana Valšovského dolu a s tím spojenými požadavky občanů této části naší obce. Věřím, že pokud se najde vstřícný způsob komunikace s občany Valšova a bude ochota najít i pro tuto část obce smysluplná a rentabilní řešení, budou i  oni spokojeni. Chci s tímto novým spolkem, který jsem se rozhodla podpořit, spolupracovat. „Vždy je naděje na zlepšení vyhlídek.“

 

 

Josef Sívek  Jmenuji se Josef Sívek, jsem soukromý podnikatel a zabývám se výrobou dřevařských výrobků. Převážně jsou to tesařské práce a v mém pracovním týmu je mimo jiných i můj syn. V mém životě hrál velkou roli fotbal a vždy jsem ho aktivně podporoval. Vedl jsem k tomuto sportu i mládež a také se nám podařilo docílit několika úspěchů. Kolektivní sport dosahuje úspěchů jen, když je ten kolektiv funkční a dokáže komunikovat. „ Stejně to vidím i v komunální politice, pokud se podaří docílit konstruktivní komunikace, dostaví se i kladné výsledky.“

 

Nikola Richter  Jmenuji se Nikola Richter, zabývám se zemědělskou činností a také produkcí včelího medu pomocí vlastních včelstev. Vybudoval jsem si kompletní zázemí pro produkci medu a jsem ve své činnosti soběstačný. Jsem i jednatelem v rodinné dřevařské výrobě. Vím jaké úsilí je potřeba vynaložit při poctivé práci, aby byla rentabilní. Mezi mé hobby patří akvaristika a hraji soutěžně šachy. Z pohledu mé zemědělské a včelařské činnosti mi není lhostejný rozvoj naší obce a zajímám se o udržitelnost krajiny, podporuji náš program hlavně v těchto jeho částech. „Příroda nám umí oplácet naše zásahy.“

 

Ing. Ivona Axmanová Jmenuji se Ivona Axmanová. Mým životním postojem je, že cokoliv člověk umí nebo zvládá, měl by využít k dobru druhých. Proto jsem v Dlouhé Loučce, kde bydlím třináctým rokem, zapojena do různých aktivit – účastním se akcí pro děti organizovaných SRPDŠ, zpívám v různých sborech, hraji na varhany, jsem členkou farní rady, koordinuji Tříkrálovou sbírku. Kulturní a společenský život v obci mě zajímá především, ale kromě toho je mi blízká i problematika zemědělství a životního prostředí. Jsem absolventkou zemědělské univerzity a v tomto oboru pracuji, konkrétně jako poradce a obchodní zástupce pro prodej osiva. „Všemi svými zkušenostmi, schopnostmi a elánem bych chtěla i nadále přispívat k tomu, aby život všech spoluobčanů v naší vesnici byl spokojený, harmonický, a přitom pestrý a zajímavý.“

 

Jiří Dušek  Jmenuji se Jiří Dušek, v životě jsem pracoval na různých pozicích, ale vždy to mělo blízko ke strojům a jejich provozu. Moje úloha byla dodávat strojním celkům přesnost. Mám rád, když věci mají řád a když jsem se rozhodl podpořit náš nezávislý tým do komunálních voleb, myslel jsem na to, aby bylo umožněno dodržování zákonů i v naší obci a aby nedocházelo k ohýbání zákonů podle toho, jak se to zrovna hodí vládnoucí skupině.  Mnoho let jsem při práci provozoval masérské služby. Mám rád muziku a také ji aktivně produkuji hraním na klávesy, což mě moc baví. „optimizmus, to je to, co nesmí v moderní obci chybět.“

 

Radka Sívková  Jmenuji se Radka Sívková, mým povoláním je funkce finanční účetní. Moji dlouholetou praxí v této oblasti je jednání s lidmi a proto mě tato práce velmi naplňuje. Také se hodně věnuji své rodině, která je velmi sportovně a talentově založena. Ráda se věnuji mé zahrádce a mimo jiné mě zajímá dění v naší obci a podporuji kolektivní zájem o obecní záležitosti. Jako mámu, mě samozřejmě zajímá obraz budoucnosti naší obce, kvalita školní výuky a kvalita další občanské vybavenosti, jako třeba dostupnost lékařské péče. „Mou podporu dostanou jen ti, kteří to myslí vážně.“

 

Roman Hanslík  Jmenuji se Roman Hanslík a ve svém životě jsem se vždy snažil pracovat a žít poctivě. Již mnoho let provádím kamenické práce na zakázku. Život mě naučil, že pokud vytrváš a nesejdeš ze správné cesty, nebudeš litovat. Věřím, že svými zkušenostmi a postojem můžu být nápomocen nově vzniklému spolku nezávislých kandidátů. „Zkrátka vydržet a myslet pozitivně přináší vedle úspěchu i trochu toho štěstí.“

 

 

Pavel Smékal  Jmenuji se Pavel Smékal, prakticky po celou dobu mého aktivního života pracuji s lidmi a také jim dávám práci v oblasti stavebnictví. Kdo něco podobného dělal, ví, že to opravdu není procházka růžovým sadem. Nikdy mě však nenapadlo s tím skončit kvůli překážkám, které můžou potkat kohokoliv. Vždy je potřeba soustředit se na kvalitu všeho co děláme a úspěch se dostaví. Jsem také aktivní podporovatel sportu a to hlavně fotbalu. To že podporuji tuto novou komunální aktivitu ZÁMECKÉHO TÝMU, je způsobeno tím, že mi záleží na budoucnosti prostředí k žití v naší obci. K tomu aby se to dařilo, nabízím své schopnosti z oblasti stavebnictví a s tím související manažerské schopnosti. „Nedovol, aby tě strach z prohry, vyřadil ze hry.“

Těší  nás,  že  při  volbě  naší  společné  budoucnosti  využíváte  Váš  rozum  a srdce.

 

ZÁMECKÝ  TÝM

Total Page Visits: 116 - Today Page Visits: 2