Finále voleb 2022

Výsledky komunálních voleb již známe ale finální formát vedení naší obce bude znám až po tzv. ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 17.10. v kulturním domě. (termín a čas bude ještě oficiálně zveřejněn) Mnozí nám voláte, zda se i v naší vesničce konají schůzky a jednání, která se běžně odehrávají i ve velké politice. Naše obec je dle počtu obyvatel vážně malá ale v uskutečněných jednáních si v některých detailech nezadá ani s tou zmíněnou „velkou politikou“.  V souladu s naším cílem, poskytovat informace o důležitých záležitostech, Vám i tentokrát poskytneme malý náhled pod pokličku toho, co se právě děje. 

Ano, i v naší obci se taková jednání odehrávají a my jich máme za sebou hned několik. I když se ve správné České vsi všechno „vykecá“, my v tomto článku zůstaneme korektní vůči našim kolegům a nebudeme uvádět podrobnosti. To nám ale nebrání v tom, abychom Vám sdělili náš další postup, který nemáme důvod tajit, notabene když vyplýval z předvolebních postojů.

Naše stanovisko k ustavujícímu zasedání zastupitelstva je v souladu avizovaných cílů, které byly hojně diskutovány při vzniku našeho nezávislého sdružení. Málo se to ví, ale při registraci našeho sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb 2022, bylo potřeba doložit 140 podpisů našich spoluobčanů. Při získávání těchto podpisů jsme petentům poctivě ukazovali naši kandidátní listinu s tím, že na prvním místě je kandidátka na starostku naší obce. Během deseti dnů jsme snadno získali 227 podpisů a ty jsme předali krajské koordinátorce komunálních voleb. Množství podpisů a následný úspěch ve volbách, ve kterých jsme se umístili na celkově druhém místě, v podstatě z nuly, dává celkem jasné sdělení od našich voličů. 2773 preferenčních hlasů bylo uděleno s vědomím, kdo je náš kandidát na pozici starosty.  Volební účast v naší obci byla 50,84%. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem 45,3% je ten náš nadprůměrný, ale vždy je co zlepšovat.

Těchto okolností jste si samozřejmě všimli a někteří jste nás i vybízeli k dalším krokům. Výsledek volby samozřejmě vnímáme a cítíme se Vám zavázáni. Z toho vyplývá, že u příležitosti ustavujícího zasedání zastupitelstva musíme logicky navrhnout na pozici starosty obce naši avizovanou kandidátku Jaroslavu Hubáčkovou. I když jsme se ve volbách umístili na druhém místě a mnohým z toho plyne závěr, že máme „nárok“ na jedno z nejvyšších funkcí v obci, mějme na paměti to, že volby nám přinesly 4 mandáty z 15. mandátů celkem. Většinová a rozhodující část, tzv. „osmička“, bude tedy složena i z ostatních zastupitelů.

Dále se nás ptáte, jaký bude postup při volbě starosty, místostarosty a dalších funkcí. 

Dle našich informací nejprve proběhne hlasování o typu volby. Nově zvolení zastupitelé budou hlasovat o navrženém způsobu volby, který bude použit při volbě starosty. Bude veřejný, nebo tajný. My v tuto chvíli v typech volby  nemáme stanovenu prioritu a rozhodnutí provedeme přímo na místě.

Následně budou zastupiteli podány návrhy na starostu, místostarostu, členy rady, atd.,

Zastupitelé budou hlasovat dle svých priorit a většinový podíl hlasů vše rozhodne. 

Každé volby v naší zemi jsou svátkem demokracie. V naší obci tomu bude stejně a protože i my demokracii uznáváme, budeme výsledek hlasování  respektovat. Ať už dopadne volba jakkoliv, věříme, že všichni nově zvolení zastupitelé výsledek také uznají a budou spolupracovat na společných zájmech nás všech.

 

Těší  nás,  že  při  volbě  naší  společné  budoucnosti  využíváte  Váš  rozum  a srdce.

 

ZÁMECKÝ  TÝM

Aktuální dotaz:

V souvislosti s volbou starosty dostáváme také dotazy k vysvětlení pojmu tzv. uvolněný či neuvolněný starosta, případně místostarosta.  Níže je vysvětlující odpověď. Pro doplnění ještě uvedeme, že naše kandidátka Jaroslava Hubáčková by případnou funkci vykonávala jako uvolněná. Tedy na plný úvazek. Ostatně tato forma výkonu u takto vysokých funkcí, je všeobecně vnímána, jako očekávaná.

Odpověď:

Mezi starostou obce, který je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn, a starostou obce, který není pro výkon své funkce uvolněn (v praxi často používaná označení jako „uvolněný starosta“ a „neuvolněný starosta“, pro přehlednost používáno i dále v textu), je jeden zásadní rozdíl, nikoliv však v pravomocích. Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze „svého“ zaměstnání. Jinými slovy tak vykonává funkci starosty „na plný úvazek“. Neuvolněný starosta není pro výkon své funkce uvolněn ze „svého zaměstnání“ a tuto funkci tak vykonává v souběhu se „svým“ zaměstnáním. Funkce starosty může být uvolněná či neuvolněná i bez ohledu na to, zda člen zastupitelstva obce, který byl do funkce starosty obce zvolen, má své další zaměstnání či nikoliv (např. pokud žádné jiné zaměstnání nevykonává, i tak může být určen jako „uvolněný“). Jako druhý rozdíl je třeba uvést odlišný způsob odměňování starostů, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni a kteří jsou neuvolněni. V případě uvolněných starostů je výše jejich odměny stanovena přímo příslušným právním předpisem, v případě neuvolněných pak její výši stanovuje zastupitelstvo obce dle pravidel daných příslušným právním předpisem.

Total Page Visits: 1520 - Today Page Visits: 5